RETROFESTIVALEN
var det alt?

er vi ferdig...?

Vi skulle ikke tatt én aller siste runde?

Kåre én siste vinner

...for å avgjøre det en gang for alle...

...tror vi må det...

...men når?

Ikke enda.